پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - ويدئوي مربعي

منشاء تأخر در گفتن «قالو بلی» در عالم ذر

منشاء تأخر در گفتن «قالو بلی» در عالم ذر

پرسمان اعتقادی
14021111
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/11/29
|
10:55
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - ویدئوی مربعی