پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - ويدئوي مربعي

ترك تكلیف و انجام مناسك دینی

ترك تكلیف و انجام مناسك دینی

پرسمان اعتقادی
14021110
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/11/14
|
10:03
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - ویدئوی مربعی