پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - ويدئوي مربعي

كفار معاند، جاهل مقصر، مستضعف فكری

كفار معاند، جاهل مقصر، مستضعف فكری

پرسمان اعتقادی
14021019
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/10/23
|
13:57
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - ویدئوی مربعی