صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

گفته شده هر کسی که امام زمان (ع) را ببیند بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشود آیا صحت دارد؟

مرتبط با این