صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در روایات از حضرت مهدی با لقب "طرید" یاد شده؛ می خواستم بدونم طرید به چه معناست؟

مرتبط با این