صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

براساس آیه های اول سوره فتح که خداوند به پیامبر خطاب می فرماید که ما گناه های گذشته و آینده تو را می بخشیم چگونه پیامبر معصوم گناهی از آن سر میزند؟

مرتبط با این