صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

خوارج ادعا دارند که حضرت علی علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمین نباید حکومت معاویه را می پذیرفت چون اون یک دست نشانده بر شام بوده. در این خصوص توضیح دهید.

مرتبط با این