صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

ناصبی ها از چه زمانی در سامرا ساکن شدند؟ آیا اینها از نسل خوارج هستند؟ علت دشمنی آنها با اهل بیت علیه السلام چیست؟ ناصبی به چه معناست؟

مرتبط با این