پرسمان تاریخی جمعه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان تاريخي - جلال شاه محمدي

درباره مصر و فسطاط در تاریخ اسلام

درباره مصر و فسطاط در تاریخ اسلام

پرسمان تاریخی
14020624
مرحوم حجت الاسلام مهدی پیشوایی
پرسمان پیشوایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ تاریخی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام پیشوایی
استاد پیشوایی
دكتر پیشوایی
مشاور تاریخی

1402/06/27
|
11:06
دسترسی سریع
پرسمان تاریخی - جلال شاه محمدی