از ساعت به مدت

درباره مفید بودن یا آسیب زا بودن فضای مجازی، بازی های رایانه ای و...

لطفا درباره میزان آسیب زا بودن یا مفید بودن واقعیت هایی مثل بازی های رایانهای، تلفن همراه و فضای مجازی و... را در دوران نوجوانی بیان بفرمایید.

1399/04/10
|
08:11
دسترسی سریع
پرسمان کودک و نوجوان