منطقه آستراخان روسیه یکی از کانون های حضور مسلمانان در این کشور

اسلام دومین دین بزرگ روسیه محسوب می شود و حدود 20 تا25 میلیون نفر از جمعیت این کشور مسلمان هستند

منطقه آستراخان روسیه یکی از کانون های حضور مسلمانان در این کشور با حدود یک میلیون نفر جمعیت است

1400/06/23
|
10:03
دسترسی سریع