مسجدی کوچک در ایالت داکوتای شمالی ایالات متحده

با رشد اسلام‌گرایی در آمریکا تعداد مساجد این کشور روز به روز در حال افزایش است. امروزه ایالات متحده بیش از 2500 مسجد دارد که حاکی از رشد قابل توجه اماکن عبادی مسلمانان در سال‌های اخیر است.

یکی از مساجد قدیمی ایالات متحده مسجدی کوچک در ایالت داکوتای شمالی نزدیک مرز کانادا است

1400/06/08
|
09:55
دسترسی سریع