مجوز حمل سلاح دانشجویان دانشگاه کانزاس

صدور مجوز حمل سلاح به دانشجویان دانشگاه کانزاس به تهدیدی بزرگ برای دانشجویان مسلمانان این دانشگاه در ایالات متحده تبدیل شده است

گزارشی بشنوید دراین باره

1400/02/07
|
15:32
دسترسی سریع