افزایش گرایش مسیحیان مکزیک به دین مبین اسلام

بنابر گزارش مؤسسه پژوهشی «پیو» تعداد مسیحیانی که در مکزیک به دین اسلام روی می‌آورند، به صورت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است.

این گزارش جدید حاکی از آن است تعداد مسلمانان مکزیک که در سال 2010 بیش از 111 هزار نفر بوده است، تا سال 2030 به بیش از 126 هزار نفر خواهد رسید.
این مؤسسه پژوهشی اعلام کرد:گرچه مسیحیت کاتولیک بیش از 5 قرن مذهب اکثریت مکزیکی‌ها بوده اما در سال‌های اخیر تعداد کاتولیک‌ها در حال کاهش است.

1400/01/24
|
12:35
دسترسی سریع