قانون تسهیل ازدواج جوانان

بخت "قانون تسهیل ازدواج جوانان" با گذشت بیش از یک دهه هنوز باز نشده است

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضعف نظارت و همچنین بی توجهی دولت ها را دلیل اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان می دانند؛ قانونی که 15 سال از تصویب آن می گذرد ولی هنوز رنگ اجرا به خود نگرفته است.

1399/08/12
|
13:06
دسترسی سریع