افزایش آمار سقط در کشور و کاهش سریع جمعیت

آمارها نشان می‌دهد روزانه بیش از 1000 جنین در ایران پیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند،‌ به حیات‌شان خاتمه داده می‌شود.

در موضوع سقط، در یک سو جنبه‌های اخلاقی، انسانی، اجتماعی و شرعی قرار دارد و از سوی دیگر جنبه‌های فردی مربوط به زنی است که این جنین را باردار است

1399/07/21
|
12:45
دسترسی سریع