عرضه مانتو های نامتعارف در برخی از فروشگاه ها و مغازه ها

هرچند برگزاری نمایشگاههای حجاب و عفاف را باید به فال نیک گرفت اما دسترسی به محصولات حجاب و لباس های مناسب برای بانوان در این روزها در بازار دشوار شده است.

هرچند برگزاری نمایشگاههای حجاب و عفاف را باید به فال نیک گرفت اما دسترسی به محصولات حجاب و لباس های مناسب برای بانوان در این روزها در بازار دشوار شده است در همین حال با آغاز فصل گرما متاسفانه شاهد عرضه مانتو های نامتعارف در برخی از فروشگاه ها و مغازه ها هستیم که برخورد مناسب فرهنگی و صنفی و قضایی می‌تواند این آسیب را برطرف کند

1399/03/13
|
09:12
دسترسی سریع