تو بینای منی من از تو کورم

اشعار ـ اخلاقی و عرفانی

تو بینای منی من از تو کورم
تو نزدیک منی من از تو دورم
خطا دیدی عطا کردی هماره
که لطف و رحمتت کرده جسورم
دریغ از نورهای رفته از دست
امان از خانه ی تاریک گورم...

1400/07/18
|
09:48
دسترسی سریع