آتشی افتاده از زهر جفا بر پیکرم

امام حسن مجتبی(ع) ـ شهادت

آتشی افتاده از زهر جفا بر پیکرم
درد غربت می چکد از ناله های آخرم

ماجرای غربت شیر خدا تکرار شد
در مدینه یک نفر حتی نباشد یاورم...

1400/07/10
|
14:28
دسترسی سریع