در دیده چکار آید، این اشک چو بارانم

اشعار اخلاقی ـ عرفانی

در دیده چکار آید، این اشک چو بارانم
بر دیده اگر جانا سروی چو تو ننشانم
خود را به سر کویت بد نام ابد کردم
از هر چه جز این کردم از کرده پشیمانم ...

1400/06/27
|
08:18
دسترسی سریع