یوسف جان من آمد

امام حسن مجتبی(ع) ـ میلاد

یوسف جان من آمد
ماه هر انجمن آمد
گل بریزید ای ملائک
گل زهرا "حسن" آمد
————
به سائلت نما نگاه
ای گل فاطمه

1400/02/08
|
08:32
دسترسی سریع