بیدار شو ای دل که جهان می‌گذرد

شعر اخلاق ـ رمضان

بیدار شو ای دل که جهان می‌گذرد
بین مایه‌ی عمر رایگان می‌گذرد
در منزل تن نخواست و غافل منشین
کز منزل و کاروان می‌گذرد....

1400/01/28
|
21:07
دسترسی سریع