رسیده از راه صدای پای ماه ماتم

ماه محرم

رسیده از راه صدای پای ماه ماتم
به خون چاووشی غم كه اومد محرم
لباس مشكی پوشیده عرش اعلی
می‌باره از چشمها بارون دریا دریا
صاحب عزای روضه ها زهرا زهرا
صدای طبل بچه‌ها از راه اومد...

1402/04/27
|
12:59
دسترسی سریع