سلام علی قاسم بن الحسن

قاسم بن حسن(ع) ـ شهادت

شده ماه من پاره پاره بدن
گل لاله‌ام گشته نقش چمن
سلام علی قاسم بن الحسن
گل من چه زیبا شكوفا شدی
اجل شد عسل غرق اهلی شدی
به زیر سم اسب این دشمنان...

1401/05/12
|
13:39
دسترسی سریع