طایر گلزار وحی! حسین حسین حسین

شهادت حضرت رقیه(س)

طایر گلزار وحی!
كجاست بال و پرت؟
كه با سرت سر زدی
به نازنین دخترت
ز تندباد خزان
شكفته تر می شوی
می شنوم هم چنان
بوی گل از حنجرت...
به گوشه ی دامنم

1401/05/09
|
12:12
دسترسی سریع