خورشید سامرا

امام كاظم(ع) ـ میلاد

مژده میلاد تو نفخه باد صباست
رایحه یاد تو با دل ما آشناست
آمدی و باب هر حاجت دلها شدی
باب حوائج تویی نام تو ذكر خداست
عرش الهی عجب جلوه گه حق بود
بارگه كاظمین خود حرم كبریاست..

1401/04/28
|
11:49
دسترسی سریع