لحظه های خوب

قدر لحظه های خوب رو بدونیم

قدر لحظه‌های خوب و، بدونیم!
همه‌مون تو این جهان، مسافریم!
پیش از این که عُمرمون، سر برسه
با یه شاخه گُل، سُراغ هم بریم!
بیا تا از ته دل، کاری کنیم! ...

1401/03/24
|
12:53
دسترسی سریع