ای شاهچراغ ای که به خود ماه تمامی

احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

ای شاهچراغ ای که به خود ماه تمامی
از ما به تو بادا صلواتی و سلامی
والشمس و ضحی یی و چراغ شب تاریک
خورشید فروزانی و والیل و نهاری
مهر تو کریمانه و از نسل کریمی
لطف تو صمیمانه و لبخند بهاری...

1401/03/16
|
12:08
دسترسی سریع