نکو ملکی است ملک صبحگاهی

اخلاقی ـ عرفانی

نکو ملکی است ملک صبحگاهی
در آن کشور بیابی هر چه خواهی
کسی کو بر حصار گنج ره یافت
گشایش در کلید صبح گه یافت
غرض‌ها را حصار آنجا گشایند
کلید آنجاست کار آنجا گشایند

1401/02/24
|
17:36
دسترسی سریع