به رنگ خدا

خدا و فضاهای

بیا مثل آیینه روشن بمونیم
چو گل در هوای شکفتن بمونیم
جهان بی محبت صفایی نداره
محبت امید رو به دلها میاره
دلت رو به رنگ خدا کن همیشه
که بی عشق جون ها بهاری نمیشه
میشینه رو دلهای ما گرد ماتم...

1401/02/17
|
11:53
دسترسی سریع