فقه پویا یكشنبه ها از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

فقه پويا

فقه پویا

Bootstrap Image Preview

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نوپدید

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000553

خبرها

دسترسی سریع
فقه پویا