صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه تا جمعه از ساعت 14:50 تا 15:30 به مدت 40 دقیقه

اندیشه ها

Bootstrap Image Preview

انعکاس دیدگاه‌های علوم انسانی صاحب نظران حوزه و دانشگاه در همایش‌ها
اندیشه‌ها به انعکاس همایش ها و نشست ها علمی فکری و فرهنگی می پردازد پوشش دادن همایش و نشست های معارفی در مجامع علمی و پژوهشی کشور بر همگان ضروری است و بهترین شکل این پوشش از طریق رسانه ها است. نشست های مربوط به حوزه علوم انسانی اسلامی و همایش‌های ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000553
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0