صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 19:15 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 19:15

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تحلیل جریانات فرهنگی نظام در گفتگوی با چهره های شاخص حوزه فرهنگ

.

همکاران ما