چراغ مطالعه شنبه تا دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو معارف

چراغ مطالعه

چراغ مطالعه

معرفی کتب معارفی

مطالعه و کتاب‌خوانی از اساسی‌ترین شاخصه‌های توسعه فرهنگی است. از این‌رو پایین بودن سرانه مطالعه مفید در کشور از آسیب‌ها و آفت‌های عمده فرهنگی قلمداد می‌شود. رسانه، بدان سبب که فرهنگ‌ساز است وظیفه دارد تا در رفع این آسیب تلاش ویژه نماید. به همین منظور از آغازین روزهای راه‌اندازی رادیو معارف برنامه‌های متنوع و کوتاه برای تشویق و ترغیب به این امر مهم اختصاص یافت. بهره گرفتن از قالب‌های جذاب و هنری در معرفی کتب و ایجاد تعلیق برای مطالعه یکی از روش‌های متنوع برای ترویج فرهنگ مطالعه است.
چراغ مطالعه، سعی می‌نماید با قالبی نو و جذاب مخاطب را به امر مطالعه کتب ارزشمند ترغیب نماید

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:40

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
چراغ مطالعه