بازدید دكتر مظفری قائم مقام معاونت صدا و مدیران صدای جمهوری اسلامی از رادیو معارف

گزارش تصویری از جلسه و بازدید دكتر مظفری قائم مقام معاونت صدا و مدیران طرح و برنامه ریزی و مالی اداری صدای جمهوری اسلامی از شبكه رادیویی معارف

1402/04/03
|
10:12
دسترسی سریع