چراغ مطالعه شنبه تا دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو معارف

چراغ مطالعه

شرحی بر کتاب" سفیر بیداری "

برنامه "چراغ مطالعه" با معرفی کتاب "سفیر بیداری"، روحانی شهید سیدمصطفی الحسینی را بازگو می کند .

1397/11/07
|
11:15

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "چراغ مطالعه" مورخ هشتم بهمن 97 با معرفی کتاب "سفیربیداری" مخاطبان فرهیخته خود را به مطالعه این کتاب فرا می خواند.
"سفیر بیداری" زندگینامه و خاطرات سردار بیداری اسلامی، روحانی شهید سیدمصطفی الحسینی است که به همت گروه فرهنگی انتشارات شهید ابراهیم ‌هادی گردآوری شده است.
در این سرگذشت نامه نحوه تربیت دینی، سجایای اخلاقی، زندگی ایشان در ابعاد اجتماعی، معنوی، سیاسی و... در ایران و خارج از کشور و فعالیت در براندازی رژیم پهلوی و کوشش سید مصطفی الحسینی در بیداری مردم ایران و کشورهای کویت، هند و پاکستان و... و نحوه به شهادت رسیدن ایشان به طور مفصل از زبان راویان مختلف بازگو شده است.
برنامه "چراغ مطالعه" به همت گروه فرهنگ و جامعه و به تهیه و سردبیری حسن توکلی زاده و اجرای علی فرحناک شنبه تا دوشنبه ساعت 12:40 از امواج فضیلت و فطرت پخش می شود .

دسترسی سریع
چراغ مطالعه