از نرم افزار جامع نهج البلاغه همراه نور رونمایی شد

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به اینکه این نرم افزار کامل ترین نرم افزار تولیده شده درباره نهج البلاغه است، افزود: این نسخه شامل 32 ترجمه نهج البلاغه و 12شرح مهم نهج‌البلاغه است.

1400/02/13
|
14:08

آقای راشدی نیا گویا بودن متن و ترجمه را از ویژگی های نرم افزار نهج البلاغه همراه بیان کرد و گفت: در قسمت درخت واره موضوعی، شرح عبارت های نهج البلاغه به متن متصل شده است..
وی افزود: این نرم افزار به دو زبان فارسی و عربی به آدرس ( نورسافت نقطه او آر جی ) در دسترس است.

دسترسی سریع