بررسی چالش‌های سند 2030 در ایران

همایش بررسی چالش‌های سند 2030 در ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش فردا با حضور کارشناسان و صاحبان نظر این حوزه برگزار می شود

1399/06/23
|
13:47

در این همایش مدیر حوزه‌های علمیه کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شخنرانی می کنند
حجت الاسلام ذو علم دبیر علمی همایش گفت: سند اصلی 2030 درصدد مشروعیت‌بخشی به نظام سلطه و تعمیق شکاف میان کشورهای فقیر و غنی است.
وی افزود نفوذ کشورهای استعمارگر در آموزش و پرورش مقدمه نفوذ سیاسی و اقتصادی برای غارت ملت ها و کشورهاست.

دسترسی سریع