سامانه خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اعلام این خبر افزود: با راه‌اندازی این سامانه ازظرفیت ایرانیان خارج از کشور در جهت احداث فضاهای آموزشی خیر ساز استفاده می شود.

1399/01/05
|
15:30

آقای شهری با اشاره به افزایش سهم خیرین در مدرسه سازی گفت: به عنوان نمونه تعهدات خیرین مدرسه ساز در استان تهران در سال 1397 حدود 65 میلیارد تومان بود که این عدد در سال 1398 به بیش از 200 میلیارد تومان رسید.
به گفته وی خیران می توانند برای آگاهی از نیازمندی مناطق مختلف به پایگاه اینترنتی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مراجعه و در این امر مشارکت کنند.

دسترسی سریع