انتصاب حمید اشتری به عنوان دبیر کمیته راه اندازی رادیو محرم

طی حکی از سوی مسعود کاویانی _ مدیر رادیو معارف_ حمید اشتری به عنوان دبیر کمیته راه اندازی رادیو محرم منصوب شد.

1399/02/27
|
15:26

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ طی حکمی از سوی مسعود کاویانی مدیر رادیو معارف، حمید اشتری به عنوان دبیر کمیته راه اندازی رادیو محرم منصوب شد.
تشکیل جلسات سیاست‌گذاری اجرایی و محتوایی،‌ تولید و تأمین قطعات مراثی، مداحی، نوحه و مقتل خوانی های فاخر و آسیب شناسی برنامه‌های سال گذشته؛ بخشی از وظایف محوله‌ی این حکم می باشد.
گفتنی است، رادیو محرم در راستای تبیین معارف اصیل عاشورایی و جلوگیری از تحریف و انحراف در این عرصه از سال 1396 هرساله از ابتدای محرم روی موج 95.5 راه‌اندازی و تا پایان محرم ادامه دارد.

دسترسی سریع