امشب شب غار حراء از روز روشن تر شده

عید مبعث پیامبر اکرم

امشب شب غار حراء از روز روشن تر شده
امشب فضای مکه پر از جلوه کوثر شده
امشب جهان رشک جنان امشب زمین کوثر شده
امشب امین وحی هم نازل به پیغمبر شده
امشب محمد کرده بر تن خلعت پیغمبری

1399/01/02
|
14:09
دسترسی سریع